Monteringen

Monteringen

Derefter startede monteringen af broplankerne. Som før nævnt var der på forhånd boret huller i plankerne, så nu skulle vi med skeboret bore hullerne til trænaglerne ned i tværdragerne.
Som det ses på billedet var monteringen af broplankerne et holdarbejde, den ene borede hullerne den anden slog trænaglerne og kilerne i, rettede plankeenderne til efter en udspændt snor og affasede dem.
Det er en rar tilfredsstillelse at banke sådan en trænagle igennem et skeboret hul, og mærke hvordan træet tvinges sammen.
Vi kunne montere 5 til 6 planker i løbet af en dag, alt efter om der skulle 2 eller 4 nagler i hver planke. Trænaglerne til plankerne og slingrebrættet, havde vi forarbejdet på forhånd, så de var godt tørre, hvilket er ret vigtigt.
Til færdigørelsen af broen mangler der kun monteringen af de tilhuggede slingrelister med de forborede huller, samt underlisten til at fastkile naglerne. Til sidst fik alle broplankerne og slingrelisten en gang Finsk trætjære.

Forrige
9 af 26
Nęste